STRONA GŁÓWNA
Księgowość
Administracja Kadr
Administracja Płac
ZUS
BHP
Doradztwo
Usługi dodatkowe
Cennik
Kontakt


Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta (w tym przygotowanie listy podstawowej, list dodatkowych, list zaliczkowych),

Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich) w tym: wystawianie umów zleceń, umów o dzieło, przygotowywanie kontraktów menedżerskich,

Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA),

Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,

Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON, Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,

Rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA), ubezpieczenie członków rodziny zatrudnionego pracownika (ZUS ZCNA)

Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A,

Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,

Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów,

Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych,

Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego  (ZUS Z-3, N-10, N-7),

Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach
(PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40).