STRONA GŁÓWNA
Księgowość
Administracja Kadr
Administracja Płac
ZUS
BHP
Doradztwo
Usługi dodatkowe
Cennik
Kontakt


Zgłaszanie do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmian dotyczących warunków wykonywania pracy, miejsca, liczby zatrudnionych pracowników,

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej w skutek wypadków w pracy, w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu,

Pomoc w wykonywaniu nakazów i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez organy kontrolne,

Pomoc w opracowaniu regulacji wewnętrznych w zakresie bhp,

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,

Udzielanie odpowiedzi, wydawanie opinii, doradztwo z zakresu BHP,

Instruktaż ogólny (szkolenie wstępne),

Szkolenia okresowe dla pracowników.