STRONA GŁÓWNA
Księgowość
Administracja Kadr
Administracja Płac
ZUS
BHP
Doradztwo
Usługi dodatkowe
Cennik
Kontakt


Korekty deklaracji zgłoszeniowych,wygłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,

Wyjaśnianie zawiadomień o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych, zwanych WDR z okresu poprzedzającego współpracę, 

Analiza i weryfikacja danych zawartych w programie Płatnik Klienta,

Porównanie zgłoszeń ubezpieczonych dokonanych przez Klienta z danymi z wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (zwanym dalej CRU) prowadzonego przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Przygotowanie korygujących deklaracji zgłoszeniowych,

Przygotowanie korygujących deklaracji rozliczeniowych,

Sprawdzenie i korekta raportów poszczególnych ubezpieczonych, których dane zawarte w deklaracji rozliczeniowej nie są zgodne z danymi z CRU.