STRONA GŁÓWNA
Księgowość
Administracja Kadr
Administracja Płac
ZUS
BHP
Doradztwo
Usługi dodatkowe
Cennik
Kontakt


Opracowanie Regulaminów Pracy (koszt uzależniony od stopnia rozbudowania regulaminu i jego załączników),

Opracowanie Regulaminów Wynagradzania (koszt uzależniony od stopnia rozbudowania regulaminu i jego załączników),

Opracowanie Regulaminów ZFŚS (koszt uzależniony od stopnia rozbudowania regulaminu i jego załączników),

Opracowanie wzoru umowy o pracę z indywidualnymi zapisami,

Przygotowanie dokumentów kadrowych, w przypadku obsługi tylko płacowej,

Przygotowanie druków RP-7, RP-9 lub KP-1,

Przygotowanie informacji PIT11/PIT40/IFT-1 z okresu poprzedzającego współpracę,

Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami w US,

Przygotowanie i wysłanie zgłoszenia Pracodawcy do PIP,

Przygotowanie i złożenie zgłoszenia Pracodawcy w ZUS,

Przygotowanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i i sposobu zastosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych (koszt uzależniony od złożoności problemu, który jest przedmiotem interpretacji),

Przygotowanie i złożenie w ZUS wniosku o druk E101,

Wypełnianie formularzy do GUS na podstawie danych kadrowo-płacowych,

Przygotowanie rozliczenia nadpłaconych składek ZUS emerytalno-rentowych,

Konsultacje telefoniczne lub mail-owe w zakresie bieżącej działalności Zlecającego,

Weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej, przegląd rozliczeń podatkowych, składek ubezpieczeniowych z okresu nie objętego umową,

Przygotowanie innych niż określone w umowie i cenniku raportów, zestawień i prognoz zgodnie ze wzorem przysłanym przez Zlecającego,

Wyjaśnianie Zawiadomień o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych, zwanych WDR z okresu poprzedzającego współpracę.