STRONA GŁÓWNA
Księgowość
Administracja Kadr
Administracja Płac
ZUS
BHP
Doradztwo
Usługi dodatkowe
Cennik
Kontakt


Księgi Rachunkowe:

Tworzenie planu kont indywidualnie na potrzeby Firmy,

Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunków zyskow i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych Firmy,

Wybór jak najlepszych rozwiązań, usprawniających procesy informacyjne i decyzyjne,

Tworzenie polityki rachunkowości,

Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

Uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności, zestawienie obrotów i sald,

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Sporządzanie deklaracji podatkowych,

Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych.


Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów:

Ewidencja kosztów i przychodów,

Ewidencje podatku VAT,

Ewidencja środków trwałych,

Rozliczenia podatkowe z US i ZUS.


Ryczałt Ewidencjonowany:

Ewidencje przychodów,

Ewidencje podatku VAT,

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

Rozliczenia Podatkowe z US i ZUS.